* Hond

Vaccinaties voor de hond.

Vanaf begin 2015 wordt er een iets gewijzigd vaccinatie programma gehanteerd. Wij proberen zoveel mogelijk “over-vaccinatie”  te voorkomen maar willen wel graag zorgen voor een optimale bescherming van onze huisdieren. Als een eigenaar kiest voor vaccinatie op geleide van titer bepaling dan is het pas in het vierde levensjaar nodig om te beginnen met deze bepaling. Iedere hond dient een goede basis vaccinatie te ontvangen zoals in het schema vermeld. De vaccinaties waarvan bekend is dat die maximaal een jaar bescherming bieden (Leptospirose, Para influenza, Bordetella Bronchiseptica) zouden elk jaar herhaald moeten worden. De andere vaccinaties (ziekte van Carre/hondenziekte, Parvo,  canine adenovirus type 1 en 2 infectie)  zouden na het derde levensjaar op geleide van titerbepaling gedaan kunnen worden of standaard elke 3 a 4 jaar toegediend kunnen worden zoals dat nu veelal gebeurt.

Een essentieel onderdeel van de vaccinaties is de informatie van de eigenaar over de gezondheidsstatus en de gezondheidscontrole vooraf.

Het schema is nu als volgt:

schema