* Titerbepaling

Vaccinatie en titerbepaling:10888575_746185685495923_1787543432579595114_n

Dierenarts Deventer geeft u graag meer algemene informatie over vaccinaties.

Tegenwoordig worden de meeste huisdieren vanaf jonge leeftijd geënt om ze te beschermen tegen een aantal levensbedreigende en vervelende aandoeningen. Vroeger gebeurde dit niet en daardoor was de sterfte onder mens en dier veel hoger. Hygiëne en vaccinaties hebben de gemiddelde leeftijd van zowel mens als dier aanzienlijk verhoogd. De kennis omtrent de voor en nadelen van vaccinaties is ook toegenomen. Tegenwoordig is bekend dat sommige vaccinaties mede dankzij de verbeterde kwaliteit en technieken maar ook door beter inzicht over hun effect, niet meer jaarlijks nodig zijn. Om een goed inzicht te krijgen hierin, is er de mogelijkheid om titerbepalingen te doen. Dit wil zeggen dat er wat bloed wordt afgenomen en daarin gemeten wordt hoe de bescherming van het dier tegen bepaalde aandoeningen is. Het komt dus niet in de plaats van een enting maar geeft informatie over het tijdstip waarop het dier weer geënt moet worden.

“Over-vaccinatie”:

Er is hier en daar angst voor over-vaccinatie en er doen veel “broodje aap verhalen” de ronde, d.w.z. angst voor te veel vaccineren dan nodig is of zelfs angst voor überhaupt te vaccineren. Er wordt redelijk veel onderzoek naar gedaan en daaruit is gebleken  (zoals ook al hierboven beschreven) dat de vroeger gehanteerde en de  “ voor de voet weg vaccineren”  strategie niet meer gelden. Er is gelukkig/helaas (maar net hoe je het wilt zien) geen overtuigend bewijs voor schade ten gevolge van vaccinatie anders dan wanneer er productiefouten zijn bij het betrokken vaccin en daar zijn wel voorbeelden van. Het probleem is dat niet vaccineren en dan vooral van de z.g.n.  “core-vaccins” levens bedreigend kunnen zijn en op grote schaal (epidemiologisch) kunnen leiden tot ernstige uitbraken. In deze tijd zijn er veel mensen die de vaccinatie achterwege laten. Dat betekent dat risico’s van dergelijke uitbraken weer groter worden (hetgeen in de praktijk ook al is gebleken) .

Regelmatig komt bij Dierenarts Deventer de vraag of een huisdier dat al zo oud is nog geënt moet worden. Wel nu dan kan heel eenvoudig een titer bepaald worden om te zien hoe het staat met de bescherming van het dier. Het is namelijk belangrijk dat oude en jonge individuen goed beschermd zijn. De basis voor vaccinaties blijft het algemeen aangegeven schema en de wet en regelgeving daaromtrent bijvoorbeeld ieder huisdier dat de grens over gaat moet een rabiës enting hebben gehad.

Conclusie:

Het advies van dierenarts Deventer is om te zorgen voor een goede basis vaccinatie  en dan volgens voorgeschreven schema te vaccineren om een optimale bescherming te houden en het liefst vanaf het 3e levensjaar  titerbepaling voor de “core-vaccins” zodat die alleen worden toegediend als de titer (bescherming) te laag wordt. Kiest u voor titer bepaling , maak dit dan tijdig bij Dierenarts Deventer bekend .

Vaccinaties voor de hond:

Vanaf begin 2015 wordt er een iets gewijzigd vaccinatie programma gehanteerd. Dierenarts Deventer probeert  zoveel mogelijk “over-vaccinatie”  te voorkomen. We willen wel graag zorgen voor een optimale bescherming van onze huisdieren. Als een eigenaar kiest voor vaccinatie op geleide van titer bepaling dan is het pas in het vierde levensjaar nodig om te beginnen met deze bepaling. Iedere hond dient een goede basis vaccinatie te ontvangen zoals in het schema vermeld. De vaccinaties waarvan bekend is dat die maximaal een jaar bescherming bieden (Leptospirose, Para influenza, Bordetella Bronchiseptica) zouden elk jaar herhaald moeten worden omdat het lichaam daar niet een langer durende bescherming dan 1 jaar voor geeft. De andere vaccinaties (ziekte van Carre/hondenziekte, Parvo,  canine adenovirus type 1 en 2 infectie)  zouden na het derde levensjaar op geleide van titerbepaling gedaan kunnen worden of standaard elke 3 a 4 jaar toegediend kunnen worden zoals dat nu veelal gebeurt.

Een essentieel onderdeel van de vaccinaties is de informatie van de eigenaar over de gezondheidsstatus en de gezondheidscontrole vooraf.