Chinese kruiden

CHINESE KRUIDEN

Bij de behandeling van aandoeningen bij mensen en dieren worden al eeuwen lang chinese kruiden gebruikt. Eigenlijk vormen kruiden een onderdeel van onze voeding en hebben ieder een eigen specifiek werkingsgebied. Om een optimaal effect van hun werking te krijgen worden ze in een hogere dosering toegepast dan normaal in onze voeding zou zitten. Ze kunnen samen met
acupunctuur of apart worden gebruikt. Veel ervan kunnen ook gelijktijdig met conventionele therapieën worden gebruikt maar er moet wel worden opgepast voor die gevallen waarbij er een nadelige interactie kan optreden. Gebruik ze nooit
zonder advies van een arts of dierenarts die getraind is in de kennis over chinese kruiden.

De meest voorkomende bijwerking van kruiden zijn maagdarmklachten en/of diarree. Door het dier enkele dagen de kruiden te onthouden, herstelt het evenwicht zich weer en vaak kan dan weer begonnen worden met een lagere dosering en deze langzaam opvoeren naar de werkzame dosis. Dit is ook de reden waarom soms begonnen wordt met een lage dosering die in verloop van 3-5 dagen wordt opgevoerd om het systeem te laten wennen aan de kruiden. Als uw huisdier problemen krijgt na inname van de kruiden en/of slappe ontlasting krijgt, is het verstandig contact met uw dierenarts op te nemen die ze heeft voorgeschreven. Het advies zal dan meestal zijn zoals eerder vermeldt, om te stoppen en na enkele dagen met een lagere dosering te starten. Mocht onverhoeds het toch zo zijn dat uw huisdier het specifieke voorgeschreven middel niet verdraagt dan is het gelukkig vaak mogelijk een andere formulering in te zetten om het probleem te behandelen.

Heel soms zijn er andere bijwerkingen zoals hijgen of rusteloos gedrag bij gebruik van sterke formuleringen. Deze formuleringen
worden weinig gebruikt maar in zo’n geval zal uw dierenarts u bijbehorende instructies verstrekken.

Het gebruik van Chinese kruiden is afgestemd op de specifieke klachten en de individuele patiënt. Dat is ook de reden waarom het middel dat uw huisdier mee naar huis krijgt wel bij hem of haar werkt, maar niet bij het huisdier van een bevriend huisdier  eigenaar. Het kan zelfs nadelig effect hebben. Mocht u iemand kennen die geïnteresseerd is in de behandeling met Chinese kruiden, dan is het verstandig deze door te verwijzen naar een daarin geschoolde dierenarts.

Scroll naar boven