Verplicht chippen

Honden chippen verplicht vanaf 2012

Honden die vanaf 2012 worden geboren, moeten verplicht gechipt en geregistreerd worden. Hiermee gaat het kabinet misstanden in de hondenfokkerij en -handel tegen en wordt het welzijn van honden verbeterd.

Er zijn verschillende problemen die het welzijn van honden bedreigen. Zo zijn er dieren die worden mishandeld, verwaarloosd of achtergelaten door hun eigenaar. Ook vinden er misstanden in de fokkerij plaats, onder meer bij de import van buitenlandse honden die zonder juiste vaccinatie of zonder herkenbare afkomst worden verhandeld. Daarnaast vindt bedrijfsmatige hondenfokkerij plaats waarbij de fokker zich niet aan de regels houdt. Om deze problemen meer effectief aan te pakken, moet de herkomst van een hond kunnen worden achterhaald. Veel partijen hebben om invoering van een verplichte identificatie en registratie gevraagd.

Het besluit treedt in het voorjaar van 2012 in werking en verplicht elke eigenaar om zijn hond binnen zeven weken door middel van een chip te laten identificeren. Daarna moet de houder een aantal gegevens registreren, onder andere zijn naam, adres en woonplaats. De gegevens komen in databanken die worden aangewezen door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en worden aan het ministerie beschikbaar gesteld. Per jaar zullen naar schatting 100.000 pups worden gechipt.

Lees het volledige persbericht op rijksoverheid.nl.

Scroll naar boven