Hernia

Hernia:

Het woord hernia betekent “uitstulping” van weefsel. Dit kunnen we zien in de weke delen bijvoorbeeld een navelbreuk, liesbreuk of middenrif. Een uitstulping kan echter ook gebeuren bij een tussen wervelschijf in de wervelkolom en daarbij komt het ruggenmerg en/of uittredende zenuwen onder druk te staan. De aandoening kan heel acuut (binnen enkele uren) of langzaam (dagen tot weken) optreden. In het eerste geval is de prognose slechter dan in het tweede geval. De eerste situatie vraagt om snel adequaat reageren en is een spoed geval. Wat er gebeurt is, dat de tussenwervelschijf die uitmeerdere lagen is opgebouwd en in het centrum een gelatineuze kern heeft, barst en materiaal tegen het ruggenmerg aan drukt. De plaats waar deze hernia in het ruggenmerg ontstaat, bepaalt de klinische uitvals verschijnselen en de ernst ervan. Nek hernia’s manifesteren zich vaak als veel pijnlijker dan een rug hernia en beide geven ook een verschillend klinisch beeld. We klasseren de ernst in vier stadia. Stadium 1 geeft vage en licht verschijnselen, in stadium 4 is er volledige paralyse. Afhankelijk van de ernst kan een operatie de aangewezen oplossing zijn. In Nederland is men wat terughoudend in het opereren, omdat dit ook nadelen kan hebben. In lichtere gradaties is het vaak oplossen met rust en de juiste zorg. De plaats van een hernia kan zichtbaar gemaakt worden m.b.v. röntgenfoto met contrast vloeistof, middels CT scan en middels MRI. De laatste 2 diagnostische opties zijn betrouwbaarder maar veel duurder.

De röntgenfoto’s moeten altijd in meerdere richtingen gemaakt worden om een goed driedimensionaal beeld te krijgen. Op bijgaande foto zonder contrast is niet heel duidelijk te zien waar een probleem te verwachten is. Op de 2e foto met contrast is duidelijk tussen 11e en 12e borstwervel een mogelijk probleem te zien. Een dergelijke röntgenfoto noemen we een myelogram. Bij een myelogram wordt de contrast vloeistof tussen het ruggenmerg en een omhullend vlies gespoten. Bij een onderbreking van de witte lijn in het myelogram is er sprake van een blokkade ter plaatse hetgeen aanwijzing kan zijn voor hernia, tumor, bloeding of iets dergelijks. Als de contrast vloeistof buiten de vliezen geïnjecteerd wordt dan spreken we van een epidurogram. Alleen op deze foto’s is het nog niet 100% zeker waar het probleem zit. Foto’s loodrecht op deze zijdelingse opnames zijn nodig maar het voorafgaande correcte klinische en neurologische onderzoek vormt de basis. De therapie bestaat uit het wegvangen van vrije radicalen, remmen van de (lokale) ontstekingsreactie, ontspanning door rust en/of voorzichtige fysiotherapie en last but not least reageren veel dieren heel goed op acupunctuur. Veel chronische of niet verbeterende patiënten gaven goed herstel te zien na acupunctuur behandeling. Omdat optimale behandeling belangrijk is worden bovenstaande therapieën vaak gecombineerd. Het is belangrijk meteen de patiënten te selecteren die alleen maar baat hebben bij een operatie. Die moeten zo snel mogelijk geopereerd worden. Gelukkig is dit maar een klein deel van de groep patiënten met een hernia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll naar boven