Indicaties

Indicaties

Indien de dierenarts een diagnose bij uw huisdier stelt of als uw dier zonder duidelijke oorzaak kreupelt, stijver wordt, moeilijk springt, minder graag loopt of zich ineens minder graag op de rug laat borstelen kan dierfysiotherapie uw dier helpen. Als een dier met een stoornis aan het bewegingsapparaat onvoldoende reageert op pijnmedicatie of als pijnmedicatie nadelig is voor het dier, kan fysiotherapie uitkomst bieden.

Er zijn veel aandoeningen waarvoor de indicatie fysiotherapie is. Over het algemeen kunt u dit het eerst afleiden uit veranderingen in gedrag en beweging. Behandelingen worden altijd gedaan op basis van het stellen van een diagnose, aan de hand van informatie en onderzoek. Het behandelplan wordt met de eigenaar doorgesproken en gerapporteerd aan de dierenarts.

 

Scroll naar boven