Idiopatische cystitis kat

F.I.C. feline idiopathische cystitis

kat_kaartjeFeline wil zeggen bij katten, idiopathisch betekent eigenlijk zonder duidelijk bekende oorzaak en cystitis geeft aan dat de blaas een ontsteking. In bijna de helft van de gevallen van plasproblemen bij katten is dit het geval. De andere helft wordt veroorzaakt door “pluggen” , gruis/stenen, infectie , anatomisch afwijkingen, neoplasie en trauma. Bij katers zijn we vooral bezorgd in geval van pluggen, steentjes en gruis omdat dat levens bedreigend kan zijn. Het beeld dat vaak wordt gezien is onrust, vaak her en der kleine soms bloederige plasjes, niet of moeilijk plassen, klagelijk mauwen en persen op de kattenbak.

Om een goed beeld te krijgen moet er dan ook gedegen onderzoek worden gedaan. Een betrouwbaar urine onderzoek (het liefst rechtstreeks uit de blaas) is de basis. Een vervolg onderzoek is in eerste instantie een röntgenfoto soms gevolgd door een echo.
Wanneer een diagnose is gesteld kan pas bepaald worden welke therapie de meest zinvolle is. In geval van de meest voorkomende aandoening (Fic) zitten we meteen al met een probleem, omdat dit een aandoening is die zijn oorzaak vindt voornamelijk in de omgeving en het gedrag van het dier. Dit betekent, dat naast het verhelpen van de eerste nood, er ook gekeken moet worden welke aanpassingen er in de omgeving moeten plaats vinden om stress en onrust te verminderen. Vreemde katten die in of bij huis komen, onvoldoende kattenbakken, verhuizing, nieuwe huisdieren zijn enkele stress veroorzakende zaken voor sommige katten. Veel water drinken en de juiste voeding (soms levenslang dieet voer b.v. CD urinary stress van Hills) naast eventueel medicatie, is ontstekingsremming en pijnstilling, van belang.
Ingeval van gruis speelt het juiste dieet een belangrijke rol voor het oplossen en voorkomen van nieuwe problemen, dit eventueel samen met het doorspoelen van de urineweg. Als er sprake is van blaas stenen is een operatie vaak nodig. Stenen worden altijd opgestuurd voor nader onderzoek om te weten wat de beste preventieve aanpak is voor de toekomst.
Antibiotica heeft bij katten zelden zin en moeten eigenlijk alleen toegediend worden na een kweek van de “steriel” afgenomen urine. Om resistentie vorming te beperken. Die enkele keren dat er sprake is van een bacteriële infectie en het juiste antibioticum wordt toegepast, is het probleem vaak in enkele dagen verholpen.
Als er sprake is van een tumor of anatomische afwijkingen, zal vaak operatief ingrijpen gewenst zijn. De kans van slagen is geheel afhankelijk van wat precies het probleem is.

Scroll naar boven